Privacy Policy

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. WijnReus.nl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Indien u als bezoeker op onze site kijkt, dan gebeurt dat geheel anoniem. Hierbij wordt geen informatie verzameld die herleidbaar is op persoonsniveau. Informatie over surfgedrag op onze site wordt slechts gebruikt op geaggregeerd niveau, welke niet tot individuele personen is te herleiden.


Zodra u een aanvraag doet voor een product of dienst zullen we u om contactinformatie vragen. Deze informatie hebben wij nodig om de gevraagde diensten te realiseren en goed af te leveren. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit voor de uitvoering van de gevraagde diensten van belang is.